Kolegium Sędziów Podokręg Piłki Nożnej Wadowice informuje, że  egzamin kondycyjny sędziów odbędzie się w dniu 13.09.2022 roku ( wtorek ) na stadionie LKS ,,Garbarz'' w Zembrzycach.

Program egzaminu kondycyjnego
- 16.15 wszyscy sędziowie do 40 roku życia 
- 17.00 pozostali sędziowie główni oraz asystenci od klasy A wzwyż
- 17.45 "seniorzy" oraz sędziowie asystenci sędziujący klasę B 
Czasy oraz normy zaliczenia zgodne z regulaminem KS Wadowice na rok 2022/2023
Obowiązują aktualne karty zdrowia.
Z egzaminu  kondycyjnego zwolnieni są sędziowie klasy okręgowej, V i IV lig ale ich obecność jest obowiązkowa.

Perspektywiczni sędziowie, którzy myślą o awansie na wyższą klasę rozgrywkową są proszeni o kontakt z kol. Bartłomiejem Nogą (tel. 661 685 347). Przypominam, że awanse w podokręgu Wadowice oraz do klasy okręgowej odbywają się wyłącznie przez kadrę, którą będzie prowadził kol. Noga.