Na obiekcie AWF w Krakowie odbyły się dziś egzaminy sędziów i obserwatorów Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo dobrymi wynikami poszczycić się mogą sędziowie IV ligi, którzy, z małymi wyjątkami, zdali egzamin rewelacyjnie, na maksymalną ilość punktów (30) i najdłuższy dystans biegu interwałowego (4800 m/12 okrążeń bieżni 400-metrowej). Sędziowie z grupy awansowej, z tzw. szybkiej ścieżki awansu oraz pozostali sędziowie IV ligi po raz pierwszy napisali również test wideo, który od przyszłego sezonu będzie już obligatoryjny.

Sędziowie pozostałych klas rozgrywkowych także spisali się na medal, wykazując się wiedzą i kondycją godną sędziego piłki nożnej.

Przewodniczący KS MZPN Jakub Ślusarski podsumował rundę jesienną oraz przedstawił plany na wiosnę 2022, cele szkoleniowe oraz informacje organizacyjne.

Szczególnym wydarzeniem podczas egzaminu było również złożone przez obecnego przewodniczącego KS MZPN Jakuba Ślusarskiego podziękowanie dla wieloletniego sędziego, obserwatora i przewodniczącego KS MZPN Andrzeja Sękowskiego, który z racji wieku nie może dłużej obserwować meczów w IV lidze, niemniej nadal pełni ważną funkcję w strukturach KS PZPN, będąc przewodniczącym Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich. Podziękowali również obecni na sali sędziowie i obserwatorzy, dziękując brawami na stojąco.

Podziękowano również obserwatorowi Andrzejowi Nowobilskiemu, który niestety nie był obecny.

Zwycięzcą akcji charytatywnej dla dzieci z sierocińca z Ukrainy został sędzia Paweł Gołpyś, (jednocześnie spiker Garbarni Kraków), któremu wręczona została pamiątkowa koszulka z autografami eksportowego zespołu sędziów: Szymon Marciniak, Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz, Tomasz Musiał.