Przełożone zostaje ostatnie w tym roku Zebranie Plenarne na dzień 24 listopada 2023r. na godz. 17:00.

Informuję wszystkich zainteresowanych, że na zebraniu będzie możliwość zakupienia najnowszych ,,Przepisów gry w PN''. Każdy winien mieć wyliczoną kwotę 12 zł. 

Przypominam również o opłaceniu zaległości finansowych przez sędziów za przeprowadzone zawody.