Szanowne Koleżanki i Koledzy Sędzie i Sędziowie
Przypominam o bezwzględnym zakazie sędziowania jakichkolwiek meczy czy to sparingowych, towarzyskich czy jubileuszowych niezgłoszonych do W.S. M.Z.P.N.

W przypadku niezastosowania się do zakazu i samowolne sędziowanie przez Was będzie zgłaszane do Wydziału Dyscypliny M.Z.P.N.

Tylko delegowany sędzia z W.S M.Z.P.N. może posługiwać się drukiem delegacji sędziowskiej, z pieczątkami i podpisem osoby upoważnionej z biura Kolegium Sędziów Małopolskiego ZPN, celem wypłaty kwoty ryczałtu za sędziowany mecz sparingowy, towarzyski  lub jubileuszowe.

Wszelkie podmioty zewnętrzne, nie zrzeszone w PZPN i MZPN, zobowiązane są uzyskać zgodę Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na delegowanie sędziów na zgłoszone zawody czy wydarzenia sportowe.

Pozdrawiam życząc sukcesów w Nowym Roku

Andrzej Sękowski

Przewodniczący W.S. M.Z.P.N.