Jak co roku w piątek 23.02.2024 roku w restauracji Old Yoker w Jaroszowice odbyło się spotkanie sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice, które to podsumowało swoją działalności za 2023 rok.

Na spotkanie przybyli licznie sędziowie oraz zaproszeni goście członkowie Zarządu Podokręgu Wadowice na czele z Prezesem Henrykiem Sochackim.

Przewodniczący Kolegium Sędziów Piotr Medoń podsumował działalność Kolegium Sędziów za 2023 rok w swoim wystąpieniu podkreślił, iż działalności sędziów to nie tylko prowadzenie spotkań piłkarskich w sumie ponad 4 tysiące począwszy od IV ligi do drużyn młodzieżowych, ale też egzaminy pisemne jak i kondycyjne w których każdy sędzia musi zaliczyć. Jak podkreślił jest to nie tylko obowiązek ale też pasja kolegów i koleżanek, którzy poświęcają swój wolny czas dla rozwoju piłki w naszym Podokręgu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wszystkim sprawozdanie finansowe Kolegium Sędziów za rok 2023 oraz przedłożył do zatwierdzenia preliminarz przychodów i wydatków na 2024 rok, który został przyjęty przez wszystkich zebranych.

Następnie zabrali głos zaproszeni goście Prezes Podokręgu Henryk Sochacki jak i Prezes Honorowy Kolegium Sędziów Marek Brańka, którzy w swych wystąpieniach podkreśli dużą rolę jaką spełniają sędziowie na boiskach.

Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiła miła uroczystość, wyróżnienia sędziów za wyniki szkolenia, otrzymanie pucharów za przeprowadzone zawody oraz Odznaki Honorowa Podokręgu, które wręczane były przez Henryka Sochackiego, Marka Brańkę i Piotra Medonia.

Honorowa Odznaka Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice otrzymali :

Mariusz Adamczyk, Bartłomiej Noga, Maciej Pytlowski, Ireneusz Warchał  

Za przeprowadzanie 500 zawodów :

Jarosław Franczak, Bartłomiej Góralski, Dawid Kachel, Marcin Sankowski

Za przeprowadzanie 1000 zawodów :

Marcin Fila

Za przeprowadzanie 1500 zawodów :

Piotr Wajdzik

Za przeprowadzanie 2000 zawodów :

Łukasz Mnich

Wyróżnienia za szkolenie sędziów za 2023 rok otrzymali :

Mariusz Adamczyk, Szymon Putek, Dawid Kachel oraz najlepszy sędzia próbny Marcin Pęczek