Kolegium Sędziów Podokręg Wadowice przesyła wzorcowe odpowiedzi na test pisemnny kwiecień 2024