Kolegium Sędziów Podokręg Wadowice przesyła wzorcowe odpowiedzi na test pisemnny listopad 2023